Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Inventura na konci roku

 

I když vedeme zásoby pomocí způsobu B, musíme na konci účetního období udělat inventuru zásob.Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných účtů účtových skupin 11 - Materiál a 13 - Zboží převedou na vrub příslušných účtů spotřeby materiálu a prodaného zboží účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy; stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub příslušného účtu určeného ke sledování materiálu na skladě účtové skupiny 11 - Materiál nebo na vrub příslušného účtu určeného ke sledování zboží na skladě a v prodejnách účtové skupiny 13 - Zboží souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy.

 

Dokladem pro zaúčtování  je inventurní seznam včetně skladových cen.

Inventurní zůstatek účtujeme v interních dokladech.

Na sklad neúčtujeme jednotlivé položky ale pouze zůstatek zásob v celkové částce bez DPH. 

 

Příklad účtování inventury zboží ke konci roku

K 1.lednu daného roku evidujeme zásoby ve výši 85.241,- Kč.

K 31.prosinci evidujeme zásoby v hodnotě 102.478,- Kč.

 

Předpis Text DPH Částka Účet Strana Pohyb
  Vyskladnění hodnoty skladu ke dni 1.1.XXXX do spotřeby   85.241 132.01 MD obyčejný
  Vyskladnění hodnoty skladu ke dni 1.1.XXXX do spotřeby   85.241 504.01 D obyčejný
  Hodnota skladu ke dni 31.12.XXXX   102.478 132.01 MD systémový
  Hodnota skladu ke dni 31.12.XXXX   -102.478  504.01  MD obyčejný

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference