Kompenzační bonus

 

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů:

 • z titulu osoby samostatně výdělečně činné
 • z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo
 • z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

 

Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

 

Přehledy kompenzačních bonusů:

 • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020,
 • druhého bonusového období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020,
 • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020,
 • čtvrtého bonusového období od 14. 12. do 24. 12. 2020,
 • pátého bonusového období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021,
 • šestého bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021,

 

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

 • Obecná lhůta pro podání žádosti za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 uplynula 5. ledna 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 uplynula 22. ledna 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 uplynula 15. února 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 uplynula 25. února 2021.
 • Žádost za páté bonusové období lze obecně podat do 24. března 2021.
 • Žádost za šesté bonusové období lze obecně podat do 16. dubna 2021.

 

Více infomací naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference