Organizační struktura finanční správy

 

Od 1. ledna 2013 došlo k reorganizaci daňové správy:

  • Generální finanční ředitelství,
  • Odvolací finanční ředitelství,
  • 14 finančních úřadů,
  • Specializovaný finanční úřad.

 

Odvolací finanční ředitelství

Odvolací finanční ředitelství má sídlo v Brně a jedná so o odvolací orgán s působností pro celé území České republiky.

Vznikem jediného odvolacího orgánu by měla být završena dlouhodobá snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.

 

Specializovaný finanční úřad

Celorepublikově bude působit Specializovaný finanční úřad. Kromě dosavadních pravomocí bude vykonávat

  • cenovou kontrolu,
  • kontrolu hazardu
  • kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv pro účastníků důchodového spoření (druhého pilíře důchodové reformy) a komunikace s penzijními společnostmi.

 

Finanční úřad

Čtrnáct finančních úřadů uvedených v zákoně o Finanční správě České republiky bude vybaveno krajskou územní působností.

V názvu finančního úřadu bude obsažen právě název příslušného kraje.

 

Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze.

Finanční úřady pak budou mít svá územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde dosud sídlí "zanikající" finanční úřady.

Finanční úřady budou vykonávat

  • kontrolu dotací,
  • finanční kontrolu
  • budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností.

Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference