Dobrovolní hasiči

Touto kapitolou chceme pomoci dobrovolným hasičům vyznat se v účetní a daňové problematice. 

 

MHJ je samosprávvný a dobrovolný spolek sdružující fyzické a právnické osoby.

 

Předmět činnosti

Kulturní akce jako ples, soutěž, den dětí, tábor mladých hasičů jsou předmětem činosti SDH  konané na základě zvláštního zákona a vyplývající ze stanov jako propagace a prezentace hasičů.

 

Zdanění příjmů

 Předmětem daně jsou příjmy

 •  z reklam
 • z pronájmu majetku
 • z podnikatelské činnosti
 • z činnosti které jsou jejich posláním, když na ní dosahují zisk

 Předmětem daně nejsou příjmy

 • z činností která je jejich posláním, pokud na nich nedosahují zisk
 • z dotací a příspěvků orgánů státních, krajských a obecních
 • z úroků na běžném účtu
 • z příjmů které již byly zdaněny (dividendy)
   

Metodika účtování

Aby jste mohli správně stanovit základ daně, je nutno účtovat dle jednotlivých činností.

Jako činnosti doporučujeme rozlišovat:

 • požární sport
 • kulturní činnost (hody, dětský den, sportovní soutěže...)
 • režie (náklady které nelze jednoznačně přiřadit - vedení účetnictví..)
 • sběr železa
 • pronájem majetku

 

V případě, že to Váš software umožňuje, doporučujeme účtovat jednotlivé činnosti jako střediska.

V případě, že chcete sledovat ziskovost jednotlivých kulturních akcí, doporučujeme účtovat akce jako jednotlivé zakázky.

To znamená, že každá kulturní akce bude zakázkou (Hody, Masopust..), která se bude současně účtovat na středisko kulturní činnost.

 

Režie

Jedná se o náklady, které jsou nutné pro chod sboru.

Zde účtujeme náklady které nejsme schopni přiřadit k jednotlivým činnostem.


 
Typické příklady:

 • pořádání výroční schůze
 • nákup příjmových pokladních bloků (používáme jak pro kulturní tak i pro hasičskou činnost)
 • bankovní poplatky (používáme pro všechny činnosti)
 • nákup přenosné pokladny (používáme jak pro kulturní tak i pro hasičskou činnost)
 • vedení účetnictví (používáme pro všechny činnosti)
   

   

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference