Registrace k DPH v cizí zemi

 

Jak postupovat v případě, že jsme se zaregistrovali k DPH v jiné zemi EU a do dané země dodáváme zboží a služby?

 

Prodej zboží

Při prodeji zboží do dané země se nic nemění.

Pokud je odběratel plátce, tak se jedná o standardní dodání zboží do EU.

Pokud odběratel plátce není, tak se standardně uvede česká sazba, ale pouze do určitého limitu prodaného zboží do EU za rok. Pokud se limit překročí, musí se plátce v dané zemi registrovat.

My již ale registrováni jsme, takže uvedeme na fakturu naše zahraniční DIČ a zahraniční sazbu DPH.

Příklady:

Zahraniční odběratel DIČ na faktuře DPH Přiznání k DPH
plátce DPH české bez daně - reverse charge ČR
neplátce DPH zahraniční se zahraniční sazbou Zahraničí

 

Prodej služeb

Při prodeji služeb je důležité, kde se určí místo plnění.

Dle Zákona o DPH, § 9 se místo plnění stanoví následovně (vyjma služeb uvedených v § 10):

  • Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, je místem plnění místo, kde má odběratel (příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání
  • Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo kde má dodavatel (ten kdo službu poskytuje) sídlo nebo místo podnikání

 

Osoba povinná k dani je firma nebo OSVČ. Je přitom jedno, zda je plátcem DPH nebo nikoliv.

Osoba nepovinná k dani je soukromá osoba nebo osoba, která nepodniká..

Místo plnění Zahraniční odběratel DIČ na faktuře DPH Přiznání k DPH
ČR je to jedno české česká sazba ČR
zahraničí osoba povinná k dani české bez daně - reverse charge ČR
zahraničí osoba nepovinná k dani zahraniční zahraniční sazba zahraničí

 

Příklady:

Práce na nemovité věci v zahraničí.

V tomto případě je místo plnění tam, kde se nemovitost nachází (§10 zákona o DPH).

Místo plnění Zahraniční odběratel DIČ na faktuře DPH Přiznání k DPH
zahraničí osoba povinná k dani české bez daně - reverse charge ČR
zahraničí osoba nepovinná k dani zahraniční zahraniční sazba zahraničí

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference