Registrace k DPH

 

Registrace k DPH může být:

  • dobrovolná
  • povinná

 

Dobrovolná registrace k DPH

Zákonnou úpravu dobrovolné registrace řeší § 94a zákona o DPH.

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci.

(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

 

Povinná registrace k DPH

Zákonnou úpravu povinné registrace řeší § 94 zákona o DPH.


(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

(2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

 

Poplatník se stává plátcem DPH ze zákona v okamžiku:

  • překročení stanovené hranice obratu
  • nákupu zboží u dodavatele z jiného státu EU a hodnota takto pořízeného zboží v běžném kalendářním roce přesáhne částku 326 000 Kč
  • přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku nebo od zahraniční osoby povinné k dani


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference