Registrace k DPH

 

Registrace k DPH může být:

  • dobrovolná
  • povinná

 

Dobrovolná registrace k DPH

Zákonnou úpravu dobrovolné registrace řeší § 94a zákona o DPH.

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci.

(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

 

Povinná registrace k DPH

Zákonnou úpravu povinné registrace řeší § 94 zákona o DPH.


(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

(2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

 

Plátce DPH

Poplatník se stává plátcem DPH ze zákona v okamžiku:

  • překročení stanovené hranice obratu

 

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (§6, písm. q až i, zákona o DPH):

  • Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
  • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
  • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
  • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference