Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Reklamace opravou

 

Při příjmu zboží k opravě je nejdříve nutno zachytit příjem daného artiklu na sklad.

Převzetím zboží vzniká závazek vůči zákazníkovi, který nám zboží předal.

Při vrácení zboží z opravy se daný závazek vynuluje.

 

Pro zachycení těchto závazků doporučujeme vytvořit nový analytický závazkový účet např. 325.09. Tento účet musí být saldokontní.

 

Nejdříve je potřeba v dané knize skladu vytvořit následující skladové pohyby.

Typ Text ProtiÚčet ProtiStrana Účtovat záporně Rodina Reklamace
Příjemka (strana MD) Příjem zboží na reklamaci od zákazníka 325.09 D Ne Ne Ne
Výdejka (strana D) Výdej zboží z reklamace zákazníkovi 325.09 MD Ne Ne Ne

 

Příjem zboží k opravě

V příslušném skladu vytvoříme příjemku se skladovým pohybem Příjem zboží na reklamaci od zákazníka.

 

Na příjemce do osoby napíšeme zákazníka.

Do variabilního symbolu (pokud se netvoří automaticky) napíšeme datum pozpátku. Například pro příjem zoží dne 1.3.2012 bude symbol 20120301.

 

Zaúčtováním příjemky se vytvoří nový saldokontní případ na účtu 325.09.

Do data splatnosti napište očekávaný termín opravy.

 

Vrácení zboží z opravy

Po opravě vracíme zákazníkovi opravené zboží.

 

Vytvoříme výdejku se skladovým pohybem Výdej zboží z reklamace zákazníkovi.

 

Na výdejce do osoby napíšeme zákazníka.

Do variabilního symbolu napíšeme stejný variabilní symbol, jako na příjemce.

 

Při zaúčtování příjemky najdeme původní saldokontní účet. Tímto daný závazek vynulujeme.

 

Neopravitelné zboží

V případě, kdy zboží je neopravitelné a vy se domluvíte se zákazníkem na vrácení peněz, je nutno vystavit opravný daňový doklad.

 

Při vystavení dokladu již máte dané zboží na skladě a současně evidujete závazek za převzetí daného zboží vůči zákazníkovi.

 

Je nutné vystavit dva doklady.

Prvním dokladem je interní doklad kdy vynulujete závazek vzniklý z převzetí zboží.

Druhým dokladem je faktura kterou dobropisujete původní prodej zboží.

 

Pro lepší pochopení uvádíme příklad:

Zákazník nám předal k opravě bublifuk.

Při vytvoření příjemky nám vznikl závazek ve výši skladové ceny bublifuku 800,- Kč.

Zákazníkovi jsme daný bublifuk prodali za 1.000,- Kč.

 

Nejdříve vystavíme interní doklad

Předpis Text Kód DPH Částka Účet Strana Pohyb Poznámka
  Neopravitelné zboží Bublifuk   -800 504.01 MD Obyčejný -
  Neopravitelné zboží Bublifuk   800

325.09

MD Systémový najdeme saldokontní případ

 

Poté vystavíme opravný daňový doklad

Předpis Text Kód DPH Částka Účet Strana Pohyb Poznámka
  Bublifuk p20 -1.000 602 D Obyčejný -
p20 DPH   -200

343.p20

MD DPH -
  Dobropis celkem   -1.200 311 MD Systémový

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference