Metodika zdanění

 

Účtování a zdanění neziskových organizací je odlišné oproti firmám které byly založeny za účelem podnikání.

 

Předmětem daně není

Dle §18a zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně:

  • příjmy z nepodnikatelské činnosti, v případě že náklady na ně jsou vyšší než příjmy.
  • dotace z veřejných zdrojů (stát, obec..)
  • dary

Každá činnost se musí posuzovat samostatně.

Náklady a příjmy z jednotlivých činností nelze tedy míchat dohromady.

 

Předmětem daně je

Dle §18a zákona o daních z příjmů, jsou vždy předmětem daně:

  • příjmy z reklam
  • příjmy z členských příspěvků (do výše dle stanov jsou od daně osovbozeny)
  • příjmy z nájemného
  • příjmy v podobě úroků

 

Osvobozené příjmy

Dle §19, odst.1, písm.a) jsou od daně osvobozeny

  • členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin

 

Upozorňujeme na skutečnost, že členské příspěvky vyšší než stanovy se daní.

 

Snížení základu daně

Dle §20, odst.7 zákona o daních z příjmů mohou neziskové organizace snížit základ daně:

  • mohou snížit základ daně o 30%, maximálně však 1.000.000,- Kč
  • v případě, že 30% snížení činí méně než 300.000, lze odečíst čásku 300.000 (maximálně však do výše základu daně)

 

Toto ustanovení znamená, že se žádná daň z příjmů neplatí do výše základu daně 300.000, Kč.

 

DPH

Postupuje se dle nařízení Ministersva Financí č. 59/2000 FZ., Pokyn č. D-213, o uplatnování dane z pridané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zrízeny za úcelem podnikání a v odvetví zdravotnictví, školství a kultury, c.j. 181/14 569/2000 ze dne 13. listopadu 2000.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference