Metodika zdanění

 

Účtování a zdanění neziskových organizací je odlišné oproti firmám které byly založeny za účelem podnikání.

 

Předmětem daně není

Dle §18a zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně:

  • příjmy z nepodnikatelské činnosti, v případě že náklady na ně jsou vyšší než příjmy.
  • dotace z veřejných zdrojů (stát, obec..)
  • dary

Každá činnost se musí posuzovat samostatně.

Náklady a příjmy z jednotlivých činností nelze tedy míchat dohromady.

 

Předmětem daně je

Dle §18a zákona o daních z příjmů, jsou vždy předmětem daně:

  • příjmy z reklam
  • příjmy z členských příspěvků (do výše dle stanov jsou od daně osovbozeny)
  • příjmy z nájemného
  • příjmy v podobě úroků

 

Osvobozené příjmy

Dle §19, odst.1, písm.a) jsou od daně osvobozeny

  • členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin

 

Upozorňujeme na skutečnost, že členské příspěvky vyšší než stanovy se daní.

 

Snížení základu daně

Dle §20, odst.7 zákona o daních z příjmů mohou neziskové organizace snížit základ daně:

  • mohou snížit základ daně o 30%, maximálně však 1.000.000,- Kč
  • v případě, že 30% snížení činí méně než 300.000, lze odečíst čásku 300.000 (maximálně však do výše základu daně)

 

Toto ustanovení znamená, že se žádná daň z příjmů neplatí do výše základu daně 300.000, Kč.

 

Přiznání k dani z příjmů

Dle §38m, odstavec 8, zákona o daních z příjmů nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání, pokud nemá příjmy které jsou předmětem daně nebo má pouze příjmy které jsou od daně osvobozeny.

DPH

Postupuje se dle nařízení Ministersva Financí č. 59/2000 FZ., Pokyn č. D-213, o uplatnování dane z pridané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zrízeny za úcelem podnikání a v odvetví zdravotnictví, školství a kultury, c.j. 181/14 569/2000 ze dne 13. listopadu 2000.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference