Slevy

 

Jako slevy se obvykle poskytují:

  • reklamace
  • bonus (většinou při překročení určitého obratu)
  • skonto (většinou při platbě do určitého data)

 

Definice jednotlivých pojmů není nikde uvedena.

Vždy se ale jedná o následnou slevu z ceny po odebráné zboží nebo služby.

 

DPH

Při poskytnutí slev za již odebrané zboží nebo služby se jedná o opravu původního plnění.

Jedná se o opravu základu daně a opravu výši daně.

 

Nejedná se o plnění nové ani finanční činnost (ze které by se nemuselo odvádět DPH).

 

Poskytovatel slevy tedy postupuje dle § 42 zákona o DPH.

Opravný daňový doklad se musí vystavit do 15 dnů po zjištění rozhodné skutečnosti.

Rozhodnou skutečností může být např. překročení obratu nebo platba dle domluvy.

 

Dodavatel tedy musí vystavit opravný daňový doklad dle § 45 zákona o DPH. 

Opravný doklad lze vystavit souhrnně i za více plnění:

  • Uvede se seznam všech daňových dokladů kterých se sleva týká
  • Uvede se souhrnný rozdíl mezi opraveným základem a původními základy daně
  • Uvede se souhrnný rozdíl mezi opravenou výši daně a původní výši daně

 

Daň z příjmů

Z hlediska daně z příjmů je nutno poskytované slevy časově rozlišovat.

Daná sleva musí být zaúčtována do období, ve kterém byl uskutečněn původní prodej.

 

V případě, že danou výši slevy nelze přesně zjistit, je nutno vytvořit v daném obdobý dohadnou položku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference