Ojedinělý příjem

 

Zákon o EET vyjímá z povinnosti evidovat EET ojedinělé příjmy.

 

Co se považuje za ojedinělý příjem najdeme ve Metodickém pokynu MF k aplikaci zákona o EET:

 

Ojedinělost -pojem „ojedinělý příjem“ patří do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů.
Výklad vnitřního obsahu pojmu je nutné provést v daném případě s ohledem na posouzení konkrétních
okolností. Přitom kritériem pro definici této vlastnosti příjmu je tedy jednorázovost či výjimečnost příjmu.


Za ojedinělý příjem lze považovat s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečnou platbu v hotovosti nebo např. platbu za ojedinělý prodej vyřazeného majetku.
 
Přijímá - li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu (§ 5 ZoET), tj. platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, tj. příjem z podnikání (§ 6ZoET), je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná.

Jako příklad lze uvést činnost poplatníka (zabývajícího se nákupem a prodejem zboží) vykonávanou v provozovně - velkoskladu, který přijímá od svých odběratelů platby primárně bezhotovostně, nicméně v rámci prodeje  několikrát za měsíc  přijme platbu v hotovosti.
 
Pokud poplatník přijímá hotovost v rámci obchodní činnosti pravidelně, nemůže se jednat o ojedinělý příjem, a má za povinnost takovéto přijaté hotovostní platby evidovat.

Obdobně je potřeba nahlížet na úhradu částek uvedených na vydaných fakturách.
Jestli že poplatník  přijímá platby částek uvedených na vydaných fakturách bezhotovostně, ale dochází i k zaplacení (doplacení) hotovostně, tak je povinností poplatníka takovéto platby evidovat. Jako ojedinělý příjem lze akceptovat pouze výjimečné přijetí takovéto platby.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference