Bankovní účet

 

Přijaté úroky

Dle §18, odst.4, zákona o daních z příjmů,  předmětem daně nejsou úroky z vkladů na běžném účtu.
Dle §18, odst.1 se jedná se o nakládání s majetkem, nejedná se tedy o režii.


Účtujeme na nedaňový účet 644.N.

Na daňovém přiznání úroky uvedeme na řádku 101.

Tím pádem, snížíme o dané úroky hospodářský výsledek uvedený na řádku 10.

 

Bankovní poplatky

Bankovní poplatky jsou nedaňovým nákladem, protože dle §23, odst.5 zákona o daních z příjmů, náklady vynaložené na činnost z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, jsou také nedaňové.


Protože činností je vedení bankovního účtu, příjem z této činnosti (úroky) nejsou předmětem daně, bankovní poplatky jsou také nedaňové.

 

Bankovní poplatky účtujeme na nedaňový účet 518.N

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference