Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zařazení dokladu

 

Pro správné zařazení dokladu musíme vzít v úvahu dvě hlediska:

  • Účetní rok - důležitý pro přiznání k dani z příjmů
  • Období DPH - důležité pro přiznání k DPH

 Tato období jsou v systému Delfy na sobě nezávislá.

 

Účetní rok

Doklady patří do roku, kdy proběhla služba nebo dodání zboží.

V případě, že dodavatel (odběratel) je plátce DPH, tak datum, kdy proběhla služba nebo dodání zboží určuje datum zdanitelného plnění.

Pokud máte tedy daňový doklad, tak patří do účetního roku podle data zdanitelného plnění.

Datum vystavení dokladu není podstatné.

 

Období DPH

Období DPH není zavislé na účetním roku.

To znamená, ža např. na dokladu zařazeném v účetním roku 2020, můžete zadat období DPH 2021/leden.

Období DPH určuje okamžik, kdy DPH můžeme nárokovat nebo musíme odvést.

 

Příklad FP

Pro lepší pochopení uvedem příklad přijaté faktury.

Obdrželi jsme následující FP:

  • Datum vystavení: 7.ledna 2021
  • Datum DPH: 31.prosince 2020

Tento doklad patří do roku 2020 (služba proběhla v roce 2020).

Vytvoříme nový doklad v roce 2020 a na dokladu vyplníme Období DPH 2021/leden.

Nárokovat DPH můžeme až v okamžiku, kdy držíme v ruce doklad. Proto DPH nemůže být v období 2020/prosinec (v prosinci jsme doklad nemohli držet, když byl vystaven až 7.ledna 2021).

TIP

Pro nárok DPH je tedy nutné evidovat datum přijetí dokladu. V Delfách je to na dokladu  pole Datum přijetí.

Toto pole generuje systém automaticky náhodně dle data vystavení dokladu (+1 až 3 dny).  V případě, že obdržíte doklad vystaven např. 31.prosince emailem, do tohoto pole napište ručně 31.prosince. Tím pádem můžete DPH nárokovat v období prosinec.

 

Příklad FV

Chceme vystavit fakturu dne 7.ledna 2021 za práce provedené v prosinci 2020.

Doklad tedy vystavíme v roce 2020.

Datum vystavení bude 7.1.2021

Datum DPH: 31.prosince 2020.

Období DPH bude 2020/prosinec.

DPH musíme odvést dle data zdanitelného plnění (nikoliv dle data vystavení dokladu).

Odvod DPH se totiž řídí jinými pravidly, než nárok na odpočet DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference