Nárok na odpočet při dovozu zboží

 

Nárok na odpočet se při dovozu zboží uplatńuje pomocí daňového dokladu.

Tímto dokladem je JSD.

Pokud tento doklad nemáte, nárokovat daň si nemůžete.

 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

§ 73 zákona o DPH

(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:

c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 2 až 4, daň přiznat a mít daňový doklad,

d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo

e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference