Elektronické služby

 

Elektronické služby spadají pod přenos daňové povinnosti v okamžiku, kdy se jedná o prodej mezi plátci, kteří tyto služby dále přeprodávají. Nejedná se tedy o konečného spotřebitele.

 

Informace GFŘ

Č. j.: 105279/16/710020118012884

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací.

Dokument si můžete stáhnout zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2016-09-29-Informace-GFR.pdf

 

 

Přefakturace elektronických služeb při nájmu

Vyjmuto z informací GFŘ č. j.: 105279/16/710020118012884:
Např. při poskytnutí služby nájmu, kdy je spolu s touto službou účtován i telefonní poplatek,je hlavním plněním daná služba nájmu, takže u celéh o zdanitelného plnění se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije.

 

 

Přeprodej služeb

Vyjmuto z informací GFŘ č. j.: 105279/16/710020118012884:

Jinými slovy, příjemcem předmětné služby elektronických komunikací spadající do režimu  přenesení  daňové  povinnosti  tedy nemůže  být  nikdy  plátce,  který  je  konečným  spotřebitelem této  služby. 

Nicméně pokud  by  nastalo,  že  plátce  bude  pořizovat  vymezené služby elektronických komunikací (byť i jen zčásti) pro více účelů, např. jak  pro  další  prodej,  tak  pro  vlastní  potřebu,  platí,  že  u  takovéhoto  plnění  se  režim přenesení daňové povinnosti použije

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference