Dotace na úhradu nákladů

 

  • Účtují se ve věcné a časové souvislosti s příslušnými náklady na provozní účely. Pokud je dotace poskytnuta v jiném roce, musí se časově rozlišit.
  • Náklady vynaložené na práce, související s poskytnutou dotací, se účtují na používané nákladové účty.
  • Tyto náklady je vhodné označit tak, aby se daly vybrat z účetních dokladů pro kontrolu využití dotace (zakázka)

 

Při účtování dotace musíme nejdříve zaúčtovat v interních dokladech nárok na danou dotaci.

Pokud bychom dotaci účtovali nejdříve v bance (tím že bychom vytvořili saldokontní případ), může se nám stát, že zapomeneme k dané dotaci v daném roce zaúčtovat výnosy.

 

U dotace na úhradu nákladu se jedná o zdanitený výnos.


Účtování

Firma požádala o provozní dotaci na úklid

Použité účty:

  • 648 - Ostatní provozní výnosy
  • 364 - Dotace ze státního rozpočtu

 

Operace Zakazka Částka Účet Strana
1.  
Nárok na dotaci - 100.000 346 MD
Nárok na dotaci zakazkaXXX 100.000 648 D
2.  
Příjem dotace - 100.000 221 MD
Příjem dotace - 100.000 346 D
3.  
Náklady zakazkaXXX 500.000 518 MD
DPH - 100.000 343 MD

Závazek celkem (FP)

-

600.000 321 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference