Nastavení tisku

 

Aplikace eÚčtenka umožňuje tisk (posílání účtenek) přes následující rozhraní:

 • Bluetooth (doporučené rozhraní)
 • USB
 • Síťové nebo WIFI
 • Citaq V1 - pro termilál Satomar
 • SMS - zasílání účtenek pomocí sms
 • Email - zasílání účtenek emailem
 • Wintec - pro terminály Wintec
 • PDF - pro uložení účtenky do formátu pdf

 

 Pro správný tisk musíte

 • Nastavit tiskárnu
 • Nastavit účtenku (t.j. jaké údaje chcete na účtenku tisknout)

 

Nastavení tiskárny

Tiskárnu nastavíte v menu Tiskárna.

Zařízení musí mít zapnuto Bluetooth, pokud nemá, aplikace Vás o zapnutí požádá.

Stiskněte volbu Povolit.

 

Typ rozhraní tiskárny

Vyberte jaký typ tiskárny používáte.

 

Výběr tiskárny

Při volbě typu rozhraní Bluetooth nebo WIFI, se zobrazí pole výběr tiskárny.

Jak připojit jednotlivé tiskárny naleznete na konci této kapitoly.

 

Počet znaků

V případě, že používáte papír o šířce 58 mm, zadejte počet znaků 32.

V případě, že používáte papír o šířce 80 mm, zadejte počet znaků 42.

Tyto hodnoty jsou standarní pro většinu tiskáren. Pokud Váš tisk nebude zaplňovat celý řádek, počet znaků změňte.

 

Počet volný řádků pod účtenkou

Zde můžete nechat počet na nule.

Počet volných řádků doplňte až v případě, že Vaše účtenka bude vytištěna s malým spodním okrajem.

Jaký počet máte zadat, musíte vyzkoušet, je závislý na Vašem typu tiskárny.

 

Tisk bez diakritiky

Pokud Vaše tiskárna neumí tisknout v češtine, zaškrtněte tuto volbu.

 

Řezačka

Pro tiskárny, které umí vytištěnou účtenku uříznout, zapněte tuto volbu.

Práce je potom mnohem snažší, nemusíte účtenku ručně trhat, ale tiskárna ji uřízne sama.

 

Tisk malé účtenky

Při této volbě se vytiskne mini účtenka, která splňuje zákonné náležitosti pro EET.

Na účtence nejsou žádné položky, ale výrazným způsobem šetří papír v tiskárně.

 

Nastavení standardní účtenky

V případě, že nemáte zaškrtnutou volbu Tisk malé účtenky, tak se tiskne standardní účtenka.

Účtenka tiskne následující údaje:

 • Název provozovny
 • Hlavička účtenky
 • Název firmy
 • Adresa provozovny
 • Položky na účtence
 • Patička účtenky

 

Aplikace umožňuje mít více provozoven.

Název provozovny může být Vaše obchodní jméno, např. "Občerstvení u splavu".

Každá provozovna může mít hlavičku a patičku účtenky jinou.

Z tohoto důvodu hlavičku a patičku účtenky nastavíte na příslušné provozovně.

Nastavení provozovny najdete v menu Firma, záložka Provozovny.

 

Připojení bluetoothové tiskárny

Ve výběru tiskárny se zobrazí všechny tiskárny které máte uvedeny v zařízení.

Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazí, musíte ji nejdříve k zařízení připojit (napárovat).

Párování tiskáren je závislé na daném typu tiskárny.

Postupujte dle návodu k dané tiskárně.

 

Neojobvyklější postup je následující:

 • Nejdříve zaplněte tiskárnu
 • V zařízení vyberte menu Nastavení, volbu Bluetooth
 • V seznamu zařízení se zobrazí nové, nepřipojené zařízení
 • Toto zařízení vyberete a zadejte PIN (nejčastěji 0000 nebo 1234)
 • Zadáním PINU se tiskárna k zařízení připojí

 

SMS a email

Pokud vyberete rozhraní tiskárny sms nebo email, tak se účtenka netiskne.

Místo tisku se nabídne příslušná aplikace (sms, emailový klient), kterou máte v zařízení.

 

V případě, že na zařízení nemáte datové připojení, tak se sms odeslat nedá.

To lze pouze v případě, že zařízení má dostupné sítě používané pro mobilní telefony.

 

WIFI tiskárna

Pro síťovou tiskárnu je nutno nastavit IP adresu a port.

Číslo portu je za adresou oddělený dvojtečkou.

Například máme IP adresu 192.168.0.200, port je 9100

Zápis bude následující: 192.168.0.200:9100

Obvyklé porty jsou 9100, případně 9000.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference