Soukromé jízdy firemním vozidlem

 

  • Pokud je vozidlo využíváno i pro soukromé jízdy, není možno uplatnit na toto vozidlo daňový  paušál
  • Pokud se firma se zaměstnancem domluví o bezplatném používání vozidla, tak je spotřeba PHM naturálním příjmem a musí se zdaňovat ve mzdách

 

Největším problémem u soukromých jízd je zjištění skutečné spotřeby PHM a skutečné ceny takto spotřebovaných PHM.

Žádný závazný postup neexistuje.

 

Spořeba PHM

Obecnou praxí se stalo vycházet z průměrné spotřeby zapsané v technickém průkazu vozidla.

 

Cena PHM

Cenu PHM stanovíme pomocí průměrné ceny pohonných hmot stanovených pro dané období vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí - pro určení výše cestovních náhrad.

 

Příklad:

Zaměstnanec v květnu ujel 200 km při soukromých jízdách.

Průměrná spotřeba vozidla činí 5 litrů

Průměrná cena benzinu pro dané období činí 34,90 (včetně DPH).

 

1. Pokud jsme plátci DPH, nejdříve spočítáme cenu benzínu bez DPH (20%):

34,90/120 * 100 = 29,083

 

2. Spočítáme pro dané období počet spotřebovaných litrů při soukromé jízdě

průměrná spotřeba/100 * počet ujetých km

5/100 * 200 =  10 litrů

 

3. Vystavíme interní doklad

 

Text množství jednotka jedn.cena částka účet strana poznámka
Soukromá spotřeba PHM za květen -10 litr 29,083 -290,80 501 MD účet kde účtujeme nákup PHM
DPH -58,16 343 MD
Pohledávka za zaměstnancem 348,96 351 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference