Prodej více složek majetku

 

Při prodeji více složek majetku, kdy je sjednaná pouze celková cena, se při oceňování jednotlivých složek majetku postupuje obdobným způsobem jako při nákupu více složek majetku.

Postup pro kupujícího musí být stejný jako pro prodávajícího.

 

Metodiku pro stanovení cen jednotlivého majetku naleznete zde.

 

Pro ocenění jednotlivých složek majetku nelze používat zůstatkové ani pořizovací ceny jednotlivých položek majetku uvedené v účetnictví.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference