Spotřební daň v Delfách

 

Přiznání

Přiznání ke spotřební dani vytváříme v TaxEditu.

Nedá se udělat kopie ze stávajícího přiznání.

Postavíme se na poplatníka, pravým tlačítkem vybereme volbu Nový dokument, karta Spotřební daň.

Dokument: Přiznání ke spotřební dani od roku 2022

 

Zobrazí se formulář pro přiznání:

  • Typ přiznání: vybereme v číselníku Pivo
  • Období: měsíc např. 09

 

Sloupec 2: Číslo výrobku: zde vybereme z číselníku typ výrobku.

Např. číslo 220301 je pivo podle § 81 odst. 1 písm. a): výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu – výroba do 10 000 hl včetně ročně Sazba daně: 16 Kč za hektolitr

 

Odeslání přiznání

Po vyplnění uděláme xml.

Na xml klikneme pravým tlačítkem.

Zvolíme volbu: Elektronické podání

Odeslat pomocí datové schránky (žlutá schránka).

 

Dodatečné přiznání

V případě, že snižujeme množství prodaného piva, vyplníme množství kladně.

Místo sloupce Daň editujeme Nárok na vrácení daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference