Registrace Kooperativa

 

Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva.

 

Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně. Současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které jej nahrazuje (např. rodné číslo v případě, že zaměstnavatelem je soukromá, nepodnikající osoba, např. majitel vily zaměstnává zahradníka nebo služebnou).

 

Bližší informace naleznete zde.

 

 

Ekonomická činnost

Před přihláškou musíte zjistit v číselníku, jakou ekonomickou činnost provádíte.

Kód CZ-NACE je totiž povinnou položkou přihlášky.

Jak zatřídit ekonomickou činnost naleznete zde.

 

Přihláška

Registrace probíhá prostřednictvím internetu na následující adrese:

https://insure.koop.cz/b2c-web/faces/z125_prihlaska/index.xhtml

 

Kód CZ-NACE

Po zadání kódu se objeví na registraci i příslušná sazba pojištění.

 

Datum vzniku zaměstnavatele

Za den vzniku zaměstnavatele se považuje den nástupu do zaměstnání prvního zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění.

Nepíše se zde tedy vznik firmy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference