Příjem stravenek

 

Příjemcem stravenek je především restaurace nebo obchod prodávající potraviny.

Příjem stravenek je defacto náhradním platidlem.

 

Příjem stravenek se účtuje na účet 213 - ceniny.

 

Příklad účtování

Restaurace utržila 12.100,- Kč (základ daně 10.000,-, DPH ve výši 2.100,-)

Přijala stravenky v hodnotě 8.000,-, v hotovosti 4.100,-

Text Částka Účet Strana
Tržba za jídlo 10.000,- 604 D
DPH 2.100,- 343 D
Přijaté stravenky 8.000,- 213 MD
Přijatá hotovost 4.100,- 211 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference