Firemní akce

 

Pořádání akcí pro zaměstnance (zaměstnanecké večírky, sportovní akce apod.) nejsou limitovány, takže se na ně nově nevztahuje omezení polovinou průměrné mzdy.

 


Do novely od roku 2024 se dostalo  ustanovení, které vysvětluje, že na straně zaměstnance jsou osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci, kterou pořádá zaměstnavatel pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Také se musí jednat o akci neveřejnou (jen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), pořádanou za přiměřených okolností a také nikoliv pravidelnou (např. týdně, měsíčně).
 

Zákon o daních z příjmů

§ 6, odst.9  Od daně jsou  dále osvobozeny

g) příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference