Paušální výdaje

 

Paušální výdaje je nejjednodušší způsob evidence příjmů.

 

Změny roku 2019

Paušál jde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů.

Pro rok 2019 dochází ke zvýšení limitů následovně:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

 Tyto paušály bude možné využít až pro podání přiznání za rok 2019.

 

Maximální limity pro rok 2018

Limity platné od roku 2017:

Druh příjmu Výdaje Maximální limit
Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 800.000,-
Z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 80 % 800.000,-
Z příjmů ze živnostenského podnikání (mimo řemesel) 60% 600.000,-
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti (lékaři, advokáti, umělci atd.) 40 % 400.000,-
Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30% 300.000,-
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů 30% 300.000,-

 

Jak určit druh příjmů

Příjmy se řídí dle činnosti uvedené v živnostenském listě.

V případě, že má OSVČ živnostenských listů více, musí příjmy sledovat odděleně a u každého uplatnit správné procento paušálních výdajů.

 

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

V tomto případě musí OSVČ podnikat podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Nejedná se tedy o např. práci v lese (dřevorubec, sázení stromků...)

 

Řemeslná činnost

Co je řemeslná činnost naleznete v příloze živnostenského zákona.

Patří sem například hodinářství, malířství, zednictví, kosmetické služby a hostinská činnost.

 

Živnostenské podnikání

Sem patří ostatní živnosti vyjma řemeslných.

Jedná se o živnosti:

  • vázané
  • koncesované
  • volné

Seznam těchto živností opět najdete v příloze živnostenského zákona

Jedná o velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, reklamní činnost a marketing, fotografické služby, služby poskytované pro zemědělství a lesnictví (výše uvedený dřevorubec).

 

Jiné příjmy ze samostatné činnosti

Jedná se o příjmy podle zvláštních předpisů. Patří sem například lékaři, advokáti nebo daňoví poradci. Jinou samostatnou výdělečnou činností je činnost na základě autorského zákona, nezávislého povolání, tlumočníka, znalce, insolventního správce apod.

 

Více druhů příjmů

V případě, že má OSVČ živnostenských listů více, musí příjmy sledovat odděleně a u každého uplatnit správné procento paušálních výdajů.

 V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti a uplatníme si k nim příslušné procento výdajů.

Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. Paušální výdaje musíme uplatnit na všechny druhy příjmů nebo na žádné.

 

Změny v roce 2017

V přiznání za rok 2017 můžeme postupovat 2 způsoby:

  • Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 2.000.000 Kč (t.j. vezmeme limity pro rok 2016)  a nebudeme uplatňovat slevy na manželku a děti.
  • Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 1.000.000 Kč  a budeme uplatňovat slevy na manželku a děti.

Tyto dvě možnosti jsou v přechodném ustanovení zákona o daních z příjmů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference