Paušální výdaje

 

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti, případně z pronájmu.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek.

Nemusíme schovávvat a evidovat výdajové doklady.

Výdaje vypočteme jednoduše jako příslušné procento z dosažených příjmů.

Vypočtené výdaje ale nesmí přasáhnout daný limit.

Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

Paušál můžeme uplatňovat z jakékoliv výše příjmů, ale vypočtené výdaje nikdy nesmí přasáhnout daný limit.

Uplatněné procento paušálních výdajů se řídí dle vykonávané činnosti.

 

Maximální výše vypočtených výdajů

Pro rok 2019 dochází ke zvýšení limitů následovně:

Paušál (%) Maximální výše od roku 2019 Maximální výše pro roky 2017 - 2018
80% 1.600.000,- 800.000,-
60% 1.200.000,- 600.000,-
40% 800.000,- 400.000,-
30% 600.000,- 300.000,-

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

 

Příklad 1:

Za rok jsme dosáhli příjmů ve výši 1.000.000 Kč. Uplatňujeme paušál ve výši 80%.

Výdaje vypočteme ve výši 80% z příjmů =  1.000.000 * 0,8 = 800.000,-

Vypočtené výdaje nepřesáhli maximální limit, takže je můžeme uplatnit ve vypočtené výši.

Daňový základ potom spočítáme jako příjmy - výdaje = 2.000.000 - 800.000 = 1.200.000,-

 

Příklad 2:

Za rok jsme dosáhli příjmů ve výši 3.000.000 Kč. Uplatňujeme paušál ve výši 80%.

Výdaje vypočteme ve výši 80% z příjmů =  3.000.000 * 0,8 = 2.400.000,-

Přesáhli jme maximální limit výdajů, takže výdaje můžeme uplatnit pouze  do limitu (t.j. 1.600.000,-).

Daňový základ potom spočítáme jako příjmy - výdaje = 3.000.000 - 1.600.000 = 1.400.000,-

 

Druhy příjmů

Příjmy se řídí dle činnosti uvedené v živnostenském listě.

V případě, že má OSVČ živnostenských listů více, musí příjmy sledovat odděleně a u každého uplatnit správné procento paušálních výdajů.

 

Druh příjmu Výdaje
Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80%
Z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného 80 %
Z příjmů ze živnostenského podnikání (mimo řemesel) 60%
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti (lékaři, advokáti, umělci atd.) 40 %
Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30%
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů 30%

 

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

V tomto případě musí OSVČ podnikat podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Nejedná se tedy o např. práci v lese (dřevorubec, sázení stromků...)

 

Řemeslná činnost

Co je řemeslná činnost naleznete v příloze živnostenského zákona.

Patří sem například hodinářství, malířství, zednictví, kosmetické služby a hostinská činnost.

 

Živnostenské podnikání

Sem patří ostatní živnosti vyjma řemeslných.

Jedná se o živnosti:

  • vázané
  • koncesované
  • volné

Seznam těchto živností opět najdete v příloze živnostenského zákona

Jedná o velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, reklamní činnost a marketing, fotografické služby, služby poskytované pro zemědělství a lesnictví (výše uvedený dřevorubec).

 

Jiné příjmy ze samostatné činnosti

Jedná se o příjmy podle zvláštních předpisů. Patří sem například lékaři, advokáti nebo daňoví poradci. Jinou samostatnou výdělečnou činností je činnost na základě autorského zákona, nezávislého povolání, tlumočníka, znalce, insolventního správce apod.

 

Více druhů příjmů

V případě, že má OSVČ živnostenských listů více, musí příjmy sledovat odděleně a u každého uplatnit správné procento paušálních výdajů.

 V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti a uplatníme si k nim příslušné procento výdajů.

Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. Paušální výdaje musíme uplatnit na všechny druhy příjmů nebo na žádné.

 

Změny v roce 2017

V přiznání za rok 2017 můžeme postupovat 2 způsoby:

  • Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 2.000.000 Kč (t.j. vezmeme limity pro rok 2016)  a nebudeme uplatňovat slevy na manželku a děti.
  • Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 1.000.000 Kč  a budeme uplatňovat slevy na manželku a děti.

Tyto dvě možnosti jsou v přechodném ustanovení zákona o daních z příjmů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference