Ostatní daňové závazky

 

Účtování daňových závazků záleží na tom, zda jejich úhrada je daňový výdaj.

V případě, že ano (např. silniční daň), tak závazky znovu zaúčtujeme v přijatých fakturách.

Pokud nikoliv (např. DPH), tak je zaúčtujeme v interních knihách.

 

DPH

Uvádíme příklad:

Začínáme vést daňovou evidenci v roce 2019.

Ke dni 31.12.2018 máme závazek na DPH:

  • za 2018/11 ve výši 1.000,- Kč.
  • za 2018/12 ve výši 2.000,- Kč

Vytvoříme doklad v interní knize  v roce 2018 a zde všechny tyto závazky zaúčtujeme jedním dokladem.

Interní kniha v roce 2018:

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
DPH za rok 2018/11 1.000 343 D Ne  
DPH za rok 2018/12 2.000 343 D Ne
Závazky z DPH 3.000 491 MD Ne

 

 

Silniční daň

Uvádíme příklad:

Začínáme vést daňovou evidenci v roce 2019.

Ke dni 31.12.2018 máme závazek na silniční daň ve výši 1.000,- Kč.

Vytvoříme doklad v knize přijatých faktur  v roce 2018 a zde všechny tyto závazky zaúčtujeme jedním dokladem.

Kniha přijatých faktur v roce 2018:

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Silniční daň za rok 2018 1.000 531 MD Ano  
Silniční daň za rok 2018 1.000 345 D Ne

 

OSVČ

Uvádíme příklad:

Začínáme vést daňovou evidenci v roce 2019.

Ke dni 31.12.2018 má OSVČ závazek na zdravotním pojištění a dani z příjmů:

Jedná se o pojištění OSVČ, nikoliv zaměstnanců.

Vytvoříme doklad v interní knize  v roce 2018 a zde všechny tyto závazky zaúčtujeme jedním dokladem.

Interní kniha v roce 2018:

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Doplatek zdravotního pojištění OSVČ za rok 2018 1.000 336.2.OSVČ D Ne  
Doplatek na dani z příjmů OSVČ za rok 2018 2.000 341.OSVČ D Ne
Závazky OSVČ 3.000 491 MD Ne

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference