Sleva na poplatníka

 

Slevu uplatňuje fyzická osoba.

 

Zaměstnanci

Zaměstnancům odečítá základní slevu na poplatníka zaměstnavatel.

Podmínkou pro uplatnění této slevy je podepsání Prohlášení poplatníka ze závislé činnosti.

 

Starobní důchod

Dne 4. srpna 2014 bylo zvěřejněno Rozhodnutí ústavního soudu, že starobní důchodce může slevu na poplatníka uplatňovat.

 

V případě, že zaměstnanec (důchodce) chce slevu uplatnit, musí opravit Prohlášení poplatníka a vyznačit tam datum změny.

Sleva mu bude přiznána od následujícího měsíce po vyznačení změny.

Finanční úřady budoui slevu akceptovat i za měsíc srpen 2014.

 

Na slevu za rok 2013 zpětný nárok není.

 

Původní znění zákona

Pro příjmy za roky 2013, 2014 a 2015 platí, že pokud poplatník k 1.lednu pobíral starobní důchod, nemůže toto daňové zvýhodnění použít.

Omezení platí i pro důchodce v zaměstnání. 

Omezení neplatí pro:

  • poživatele invalidních důchodů
  • poživatele sirotčích důchodů
  • poživatele vdovských důchodů

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference