Insolvenční řízení

 

Pro správný postup při vrácení DPH u pohledávek dlužníků v insolvenčním řízení je nutno znát průběh insolvenčního řízení.

 

Průběh insolvenčního řízení probíhá ve dvou fázích.

  • První fáze - soud zjišťuje zda existuje úpadek a jak ho řešit.
  • Druhá fázi - po rozhodnutí soudu o úpadku se stanoví způsob řešení úpadku.

Pro účely DPH je podstatný začátek druhé fáze, tj. když soud rozhodne o způsobu řešení úpadku. Pokud se insolvenční řízení nachází v první fázi, o vrácení DPH nejde ještě požádat.

Po ukončení insolvenčního řízení nelze o vrácení DPH požádat.

 

Stav insolvenčního řízení lze zjistit v insolvenčním rejsříku na adrese www.insolvencni-rejstrik.cz

 

Úpadek

Úpadek se dá chápat jako krach, bankrot, neboli trvalá neschopnost dostát svým závazkům

Dlužník je podle zákona v úpadku, jestliže - má více věřitelů, - má nesplacené závazky více než 30 dnů po splatnosti a - své závazky není schopen plnit

 

Insolvenční návrh

Nastane-li úpadek, je podán insolvenční návrh k příslušnému soudu, čímž je zahájeno insolvenční řízení a dlužník se tak ocitá v insolvenčním rejstříku

 

Způsob řešení úpadku

Insolvenční řízení nabízí 3 možnosti řešení úpadku:

  • Konkurz - dlužník skončí činnost, veškerý majetek dlužníka je zpeněžen, z utržených peněz jsou věřitelé uspokojováni poměrným způsobem
  • Reorganizace - dlužník neskončí činnost, firma je reorganizována
  • Povoleno oddlužení - týká se pouze fyzických osob kteří nejsou podnikatelé

 

Pro možnost vrácení DPH je nutno mít u daného dlužníka v insolvenčním rejstříku následující stavy řízení:

  • Prohlášený konkurz

 

Do 31.12.2012 byla možnost vrátit DPH ještě u stavu řízení reorganizace.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference