Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nákup zásob s objednávkou

 

Pokud máte v systému Delfy na nákup zásob vytvořenou objednávku, je nutné dané položky převzít pomocí nástroje.

 

Tento postup má dvě výhody:

  • Ušetříte spoustu času
  • Příjemka se propojí s objednávkou (tím pádem se daná objednávka označí jako dodaná)

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že řádky na příjemce vytvoříte ručně (i když do řádku zadáte objednávku), tak se tyto řádky nepropojí s položkou na objednávce.

Položka na objednávce bude stále nedodaná.

 

Zda byl řádek příjemk vytvořen ručně poznáte tak, že poklepnete na pole Text.

V případě, že se nezobrazí detailní formulář, řádek byl vytvořen ručně.

 

Vytvoření dokladu

V příslušné knize zásob vytvořte nový doklad.

Jako pohyb vyberte Nákup zásob.

 

Vyplnění hlavičky dokladu

Na dokladu vyplňte Osobu, což je v tomto případě dodavatel.

 

Vytvoření účetního  řádku

Po vyplnění hlavičky dokladu, stiskněte tlačítko Nástroje.

Zobrazí se formulář s dostupnými nástroji, kde vyberte funkci Nákup zásob.

Po volbě se zobrazí formulář Převzít položky.

 

Na formuláři přeberte položky, které Vám dodavatel dodal.

Nápověda jak vybrat položky je na formuláři, karta Nápověda.

Po označení položek stiskněte tlačítko Převzít položky a formulář zavřete.

 

Stiskem tlačítka Převzít položky se vytvořily na příjemce účetní řádky.

Účetní řádky jsou propojeny na zvolenou objednávku.

 

Zaúčtování dokladu

Stisknutím tlačítka Zaúčtovat doklad zaúčtujte.

Je možné, že v závislosti na nastavení se u některých položek bude muset vyplnit místo uložení, trvanlivost nebo výrobní číslo.

 

Časté dotazy

Mohu mít na příjemce položky z více objednávek?

Ano.

 

Jak naskladnit jednu položku na více skladových karet

V případě, že používáte skladové karty a chcete jednu položku z objednávky umístit na více skladových karet postupujte následovně.

 

Na skladový doklad převezměte dodanou položku standardním způsobem.

Na příslušném skladovém řádku vyplňte umístění dané položku a změňte množství.

Poté na skladový doklad opět převezměte dodanou položku.

Na příslušném skladovém řádku vyplňte umístění dané položku a změňte množství.

 

Příklad:

Máme objednáno 100 ks žvýkaček.

60 ks chceme dát na polici č.1

40 ks chceme dát na polici č.2

 

1. Na doklad přetáhneme objednané žvýkačky, v množství se přetáhne 100 Ks.

2. Do daného řádku napíšeme umístění Police1 a množství opravíme na 60 ks.

3. Na doklad znovu přetáhneme objednané žvýkačky, v množství se přetáhne opět 100 Ks.

2. Do daného řádku napíšeme umístění Police2 a množství opravíme na 40 ks.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference