Vlastní kapitál

 

Vlastní kapitál je majetek vložený do společnosti a majetek vytvořený její činností.

Vlastní kapitál je vyjádřením účetní hodnoty společnosti.

 

Vlastní kapitál je definován v Českém účetním standardu č. 012 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 
Operace s vlastním kapitálem jsou definovány v Českém účetním standardu č. 018 - Změny vlastního kapitálu.

 

Výše vlastního kapitálu

Vlastní kapitál je součtem účtových skupin:

  • 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy,
  • 42 - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření,
  • 43 - Výsledek hospodaření.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference