Zásoby

 

Způsoby oceňování a účtování zásob řeší Český účetní standard pro podnikatele č.15. 

 

Zásoby patří mezi oběžný (krátkodobý) majetek podniku.

 

Mezi zásoby patří

  • zboží
  • materiál
  • zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba, zvířata)

 

Zásoby můžete evidovat dvojím způsobem

  • Způsobem A
  • Způsobem B s evidencí
  • Způsobem B bez evidence

 

Způsob A

Při tomto vedení zásob používáte sklady.

Nákup účtujete na sklad a do spotřeby ho dáváte až v okamžiku prodeje.

 

Způsob B

Při tomto vedení zásob sklady nepoužíváte, ale nákup účtujete rovnou do spotřeby (nákladů).

Na konci roku, na základě inventury, hodnotu zásob ze spotřeby odúčtujete (snížíte náklady).

 

Hospodářský výsledek je na konci roku totožný jak při vedení zásob způsobem A, tak i při vedení zásob způsobem B.

 

Oba způsoby je také možno kombinovat.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference