Vydané zálohové faktury

 

Metodika se liší podle toho, zda jste látce DPH nebo nikoliv.

 

Neplátce DPH

 

1. Vystavíme zálohovou fakturu standardně ve vydaných fakturách.

Jen místo účtu 311 použijeme pro lepší přehlednost účet 324.

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Záloha na služby 1.000 601 D Ano  
Pohledávka celkem 1.000 324 MD Ne  

 

Jakmile bude faktura bankou (pokladnou) uhrazena, tak nám vstoupí do daňové evidence.

Saldo na účtu 324 se vynuluje.

 

2. Konečná faktura

Na konečné faktuře musíme vyúčtovat zálohu.

Ale protože jsme v daňové evidenci, tak musíme použít snížení výnosového účtu.

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Provedená služba 3.000 601 D Ano  
Zaplacená záloha -1.000 601 D Ano  
Pohledávka celkem 2.000 311 MD Ne  

 

Plátce DPH

 

Plátce DPH to má trochu složitější, protože musí vystavit doklad o přijaté platbě.

1. Vystavíme doklad v knize Zálohové faktury vydané.

Tento doklad nám nikdy nevstupuje do evidence.

Jako účet zadáme 324.

Doklad si při zaúčtování dopočítá DPH a  zálohový doklad bude ve výši 1.210,-

Text DPH Částka  
Záloha na služby p21 1.000  

 

2. Platba bankou

Při platbě nám vznikne saldokontní případ na účtu 324.

Zaúčtujeme zaplacenou zálohu v bance:

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Zaplacená záloha 1.210 324 D Ne  
Příjem do banky 1.210 221 MD Ne  
Výdej z banky 0 221 D Ne

 

 

3. Vystavíme doklad o přijaté platbě ve vydaných fakturách.

Posledním řádkem nalezneme zaplacenou zálohu na účtu 324.

Protože je záloha již uhrazena, tak nám vstoupí do daňové evidence.

Saldo na účtu 324 se vynuluje.

Text DPH Částka Účet Strana Daňový účet  
Záloha na služby p21 1.000 601 D Ano  
DPH - 210 343 D Ne  
Pohledávka celkem - 1.210 324 MD Ne  

 

4. Konečná faktura

Na konečné faktuře musíme vyúčtovat zálohu.

Ale protože jsme v daňové evidenci, tak musíme použít snížení výnosového účtu.

Text DPH Částka Účet Strana Daňový účet  
Provedená služba p21 3.000 601 D Ano  
Zaplacená záloha p21 -1.000 601 D Ano  
DPH - 420 343 D Ne  
Pohledávka celkem - 2.420 311 MD Ne  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference