Účtování mank na zásobách

 

Účtování

Obecně platí, že nalezená manka a přebytky musí být zaúčtovány zvlášť.

Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy pokud došlo k záměně zásob.

 

Manko do normy

Manko (úbytek materiálu) účtujeme jako běžnou spotřebu do výroby (daňový účet)

 

Manko nad normu bez hmotné zodpovědnosti

Manko nad normu  účtujeme na účet 549.N - Manka a škody  (nedaňový účet)

Manko na normu - hmotná zodpovědnost

V případě, že má zaměstnanec hmotnou odpovědnost, manko účtujeme vůči odpovědnému zaměstnanci.

Manko účtujeme vůči zaměstnanci na účet 335 - Ostatní pohledávky za zaměstnanci

Daňově uznatelné je pak manko do výše náhrady (účet 549).

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
1. Manko 10.000 132 D -
1. Manko 10.000 549.N MD daňově neúčinný účet
2. Hmotná zodpovědnost 6.000 335 MD -
2. Hmotná zodpovědnost 6.000 648 MD daňově účinný účet
2. Manko do výše úhrady -6.000 549.N MD

daňově neúčinný účet

2. Manko do výše úhrady 6.000 549 MD

daňově účinný účet

 

Přebytek

Přebytek účtujeme na účet 648 - Ostatní provozní  výnosy (daňový účet)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference