Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vydané faktury

 

Vydané faktury se vytváří nebo účtují v knize vydaných faktur.

 

V knize vydaných faktur se nevytváří zálohové faktury.

Zálohové faktury se vytváří v knize Vydané zálohové faktury.

 

Zakládání vydaných faktur

Doporučujeme zakládat vydané faktury do šanonu dle jednotlivých roků.

 

Faktury zakládáme dle data zdanitelného plnění, nikoliv dle data vystavení dokladu.

Datum zdanitelného plnění určuje do jakého roku faktura patří z hlediska výnosů.

 

Pokud tedy obdržíme fakturu v lednu 2014, kde bude datum vystavení 10.1.2014, ale datum zdanitelného plnění 31.12.2013, tak danou fakturu založíme a zaúčtujeme do roku 2013.

 

Způsob vytvoření vydaných faktur

Vystavit vydanou fakturu můžete

  • Ručně
  • Duplikací
  • Vytvořením faktury ze zakázky

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference