Faktury vydané v daňové evidenci

 

Do daňové evidence se dostanou částky zaúčtované na daňových účtech.

Tyto částky se do daňové evidence dostanou až po úhradě dané pohledávky.

 

 

Příklad vydané faktury

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Prodej služeb 10.000 602 D Ano  
DPH 2.100 343 D Ne  
Pohledávka 12.100 311 MD Ne  

 

Úhrada pohledávky

Při úhradě pohledávky se systém podívá na účetní případ, kde pohledávka vznikla.

Z tohoto důvodu, je při daňové evidenci saldokontní případ svázán s daným účetním případem.

Do daňové evidence se zahrne čáskta, která je zaúčtována na daňových účtech.

V tomto případě, bude úhrada ve výši 12.100,-, ale do daňové evidence se zahrně pouze částka ve výši 10.000,-.

 

Při částečné úhradě se nejdříve vezmou částky zaúčtované na daňových účtech (účet 602), teprve poté ostatní (DPH).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference