Poskytnuté finanční dary

 

Poskytnuté finanční dary jsou takové, kdy poskytnete finanční prostředky buď v hotovosti nebo bankovním převodem.

 

Účtování

Finanční dary se účtují až v okamžiku skutečného poskytnutí peněz.

Pokud se uzavře před poskytnutím finančních prostředků darovací smlouva, tato smlouva se neúčtuje.

 

Při darování peněz v hotovosti se smlouva přiloží jako podklad k danému pokladnímu dokladu.

Při darování peněz v bance se daná smlouva přiloží k předmětnému bankovnímu výpisu.

 

 

Příklad

Poskytli jsme finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Dar byl poskytnut bankovním příkazem.

Text Částka Účet Strana
Přijatý dar 10.000 543 D
Výdej z banky celkem 10.000 221 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference