Dobročinná sbírka

 

Zdanění příjmů

Dobročinná sbírka na vzdělávání nebo léčení nebo úhradu sociálních služeb je za určitých podmínek od daně osvobozena dle § 4a, písm j) zákona o daních z příjmů.

 

Komerční projekt

V případě komerčního projektu, peníze, které získáte, jsou příjem jako každý jiný.

Patří mezi zdanitelné příjmy, měli byste je uvést ve svém daňovém přiznání (jedná se o ostatní příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů).

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů § 4a - Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

j) poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference