Účtování výroby

 

 

Výroba má následující kroky

  1. Výdej materiálu do výroby
  2. Výroba, ocenění výrobků
  3. Naskladnění výrobků na sklad výrobků
  4. Výdej výrobku zákazníkovi
  5. Fakturace výrobku

 

Použité účty:

  • 112 - Sklad materiálu
  • 123 - Sklad výrobků
  • 501 - Spotřeba materiálu
  • 583 - Změna stavu výrobků

 

1. Výdej materiálu do výroby

Nejdříve vyskladníme materiál ze skladu materiálu.

 Text Částka Účet Strana Poznámka
Materiál A

1.000

112 D  
Výdej materiálu do výroby 1.000 501 MD  

 

2. Výroba

Zásoby pořízené vlastní výrobou se oceňují vlastními náklady.

V našem případě nás materiál stojí 1.000,- Kč.

Mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění 100,- Kč.

Spotřeba energie 10 Kč.

Ocenění výrobku je ve výši 1.110,-.

 

3. Naskladnění výrobků na sklad výrobků

V okamžiku kdy máme výrobek vyrobený, tak ho naskladníme na sklad.

 Text Částka Účet Strana Poznámka
Výrobek B 1.110 123 MD  
Naskladnění výrobků na sklad 1.110 583 D  

 

4. Výdej ze skladu výrobků v okamžiku prodeje

 Text Částka Účet Strana Poznámka
Výrobek B 1.110 123 D  
Vyskladnění na základě prodeje 1.110 583 MD  

 

5. Faktura

 Text Částka Účet Strana Poznámka
Výrobek B 2.000 602 D  
Pohledávka 2.000 311 MD  

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference