Antivirus

 

Antivirus je program k ochraně pracovních míst.

 

Byly vyhlášeny následující programy:

 • Antivirus A - nucené omezení provozu a karanténa (platí do konce dubna 2021)
 • Antivirus A Plus - nucené omezení provozu (platí do konce dubna 2021)
 • Antivirus B - související hospodářské potíže (platí do konce dubna 2021)
 • Antivirus C - odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění (za měsíce 6,7 a 8 v roce 2020)

 

Vláda schválila 22. února opětovné prodloužení programu Antivirus, tentokrát do konce dubna 2021.

 

 

Pro nárok na kompenzace je třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference