Uživatelé

 

Uživatelé se nastavují v menu Uživatelé.

 

V seznamu jsou uvedeni pouze aktivní uživatelé.

Pod každým uživatelem v seznamu vidíte jeho oprávnění.

Rozlišujeme 3 úrovně oprávnění:

 • Administrátor
 • Oprávněný uživatel
 • Uživatel

 

Pokud chcete zobrazit i neaktivní uživatele, stiskněte na 3 tečky vpravo nahoře.

Do aplikace se přihlásí pouze uživatel, který má zaškrtnuto, že je aktivní.

Pokud chcete zabránit uživateli přístup do aplikace, odškrtněte volbu Aktivní.

 

Heslo uživatele

Ke každému uživateli můžete nastavit heslo.

Nastavením hesla získáte jistotu, že se daný uživatel nepřihlásí do aplikace pod jiným uživatelem.

 

Práva uživatelů

Každý uživatel může mít jiné oprávnění.

 

Administrátor

Administrátor má všechna práva

 

Oprávněný uživatel

Oprávněný uživatel nemá tyto práva (t.j. nejsou mu zobrazena v menu):

 • menu Firma
 • menu Registrace
 • menu EET
 • přehled  "Ziskovost"

 

Uživatel

Uživatel nemá tyto práva (t.j. nejsou mu zobrazena v menu):

 • menu Ceník
 • menu Skupinové prodejky
 • menu Názvy účtenek
 • menu Uživatelé
 • menu Firma
 • menu Registrace
 • menu EET
 • menu Možnosti
 • přehled  "Ziskovost"
 • v přehledech nemůže měnit uživatele ani provozovnu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference