Příplatky ke mzdě za práci

 

Příplatky se liší podle toho, zda zaměstnanec pobírá mzdu nebo plat.

Tato kapitola řeší pouze soukromý sektor, kdy zaměstnanec pobírá mzdu.

 

Zaměstnanci náleží příplatky ke mzdě za práci v následujích případech:

  • Práce přesčas
  • Práce v sobotu a neděli
  • Práce ve svátek
  • Práce v noci
  • Práce ve škodlivém prostředí

 

Rozdíl mezi mzdou a platem

  • Mzda přísluší zaměstnanci za vykonanou práci v soukromé (podnikatelské) sféře
  • Plat přísluší zaměstnanci za vykonanou práci v rozpočtovém (státním, veřejném, nepodnikatelském) sektoru.

Soukromý sektor se řídí zákonem o mzdě (č. 1/1992 Sb.), pro rozpočtový sektor platí zákon o platu (č. 143/1992 Sb.).

 

Zákoník práce

Zákoník práce řeší

  • mzdu v paragrafech č.113 až 121
  • plat v paragrafech č.122 až 137

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference