Práce na movité věci

 

Typické příklady práce na movité věci:

  • oprava
  • broušení
  • natírání
  • ...

 

Místo plnění u prací na movité věci

 Pro určení místa plnění je důležité, pro koho se daná práce provádí:

  • osobě povinné k dani (firma, podnikatel)
  • osobě nepovinné k dani (soukromá nepodnikající osoba)

 

Práce pro osobu povinnou k dani (firma, podnikatel)

Dle §9 zákona o DPH, je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání nebo také místo, kde je umístěna provozovna, pokud je služba poskytnuta této provozovně.

Skutečnost, zda jsou práce fyzicky provedeny v tuzemsku nebo v jiné zemi a zda po provedení těchto prací je či není movitá věc odeslána do jiného státu, není pro stanovení místa plnění důležitá.

 

Pokud je v pozici příjemce služby osoba povinná k dani usazená v jiné členské zemi EU, dojde k přenosu daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce a český plátce uplatní tzv. „reverse-charge” princip (daň odvede zákazník).

 

Práce pro osobu nepovinnou k dani (soukromá osoba)

Dle § 10g zákona o DPH, je místem plnění místo, kde služba skutečně proběhla.

 

Příklady

Příklad 1:

Práce byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě (osoba povinná k dani) v Německu.

Místo plnění je v Německu, faktura bude bez DPH.

 

Příklad 2:

Práce byla provedena v ČR, fakturovat se bude soukromé osobě (osoba nepovinná k dani) v Německu.

Místo plnění je v ČR, faktura bude včetně DPH (standardní tuzemská faktura).

 

Příklad 3:

Práce byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě z USA.

Místo plnění je v třetí zemi, faktura bude bez DPH.

 

Příklad 4:

Práce byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě z USA která je ale registrována jako plátce DPH v ČR.

Místo plnění je v ČR, faktura bude včetně DPH (standardní tuzemská faktura).

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference