Autentizační údaje

 

Autentizační údaje Vám přidělí finanční úřad.

 

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje na webový portál správce daně a jsou tvořeny:

  • uživatelským jménem
  • heslem

 

Na webu si budete po přihlášení spravovat své:

  • certifikáty
  • údaje o provozovnách

 

Dva způsoby žádosti o údaje

O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu.

Pokud máte datovou schránku, tak můžete požádat o autentizační údaje elektronicky.

 

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících dvou způsobů:

  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
  • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

 

Finanční správa upozorňuje poplatníky a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje nelze podat písemně, datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ani datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky a jedná se tedy o nepodporované způsoby podání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference