Kódy ELDP

 

Typ ELDP

Typ ELDP je kombinace dvou čísel.

 

Číslo na 1.pozici:

 • 0 – původní ELDP (poprvé řádně vyplněný ELDP)
 • 5 – opravný ELDP
 • 7 – dodatečně vystavený ELDP

Číslo na 2. pozici:

 • 1 – pracovní poměr trvá i po 31.12. daného roku
 • 2 – pracovní poměr končí
 • 3 – při úmrtí zaměstnance

 

Kód

Kód je kombinace 3 znaků.

 

První znak trojmístného údaje se vyplňuje hodnotou  „1” – „9” a  „A” – „Z”. Označuje druh výdělečné činnosti a umožňuje rozlišení více pojistných vztahů u téhož zaměstnavatele.

 

Na činnosti uvedené pod znakem „1” – „9”, „A” – „J” a „T” – „Z”, bez ohledu na časový rozsah vzájemného překrývání, je nutno vést samostatný ELDP.

 

Druh výdělečné činnosti:

 • 1          jeden (popřípadě první) pracovní poměr u zaměstnavatele
 • 2          druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 3          třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 4          čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 5          pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 6          šestý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 7          sedmý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 8          osmý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 9          devátý (a další) souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

 

 • A         dohoda o pracovní činnosti
 • B          druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • C          třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • D          čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • E          pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • F          šestá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • G          sedmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • H          osmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • I           devátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • J          desátá (a další) souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 •  
 • K          dobrovolný pracovník pečovatelské služby
 • L          domácký zaměstnanec
 • M         pěstouni ve zvláštních případech (do 31.12.2012 - § 40a zákona č. 117/1995 Sb.;

od 1.1.2013 – § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb.)

 • N          smluvní zaměstnanec
 • O          člen družstva
 • Q          členové kolektivních orgánů právnické osoby
 • P          prokurista
 • R          likvidátor
 • S          společník, jednatel, komanditista, ředitel obecně prospěšné společnosti
 •  
 • T          dohoda o provedení práce
 • U          druhá souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • V          třetí souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • W         čtvrtá souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • X          pátá souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • Y          šestá souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • Z          sedmá (a další) souběžná dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

 


Znak na 2.pozici:

 • N - při poskytování nemocenského po skončení výdělečné činnosti.
 • R - při poskytování podpory při ošetřování člena rodiny po skončení výdělečné činnosti.
 • M - při poskytování peněžité pomoci v mateřství po skončení výdělečné činnosti.
 • P - dodatečně zaúčtované příjmy
 • D - důchodový věk  pojištěnec za trvání výdělečné činnosti dovrší důchodový věk a jeho pojištění trvá i nadále.
 • + (znaménko plus) nepřichází-li vyplnění druhého údaje v úvahu


Znak na 3.pozici:

 • S - statutární zástupce obchodní společnosti
 • T - trest v době výkonu vazby nebo výkonu trestu.
 • + (znaménko plus) nepřichází-li vyplnění druhého údaje v úvahu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference