Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Měna

 

Používané měny se nastavují v menu Nastavení, příkaz Základní nastavení, karta Měna.

 

Používané měny

Pokud fakturujete v cizí měně nebo v cizí měně nakupujete, tak do seznamu doplňte všechny měny které používáte.

 

Typy kurzů

V tomto poli vyplňte jaké kurzy budete používat:
  • Denní
  • Měsíční
  • Roční
  • Žádný

 

Doporučujeme používat kurzy Roční, protože potom se nemusíte v průběhu roku starat o aktuální kurzy.

Daný způsob používání kurzů se nesmí v průběhu roku měnit, doporučujeme ho napsat do vnitropodnikových směrnic.

 

Datum pro stanovení kurzu

Vyplňte jaké datum se použije pro stanovení kurzu:

  • Datum vystavení doklad
  • Datum DPH
  • Datum účtování

 

Doporučujeme Datum vystavení dokladu.

Česká legislativa neurčuje toto datum přímo, takže dopuručujeme tento postup napsat do vnitropodnikových směrnic.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference