Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zápočty pohledávek a závazků

 

Zápočty pohledávek a závazků děláme v interních dokladech.

Zápočty závazků se účtují v podstatě stejně jako při jejich úhradě jen s tím rozdílem, že protiúčtem není pokladna nebo banka, ale pohledávka.

Jako předpis použijeme předpisy které používáme pro úhradu pohledávek a závazků. Většinou se jedná o předpisy "+" a "-".

 

Pokud máme uzavřenu smlouvu o zápočtu, tato smlouva je účetním dokladem který budeme účtovat.

 

Vytvoření dokladu

Vytvoříme interní doklad.

Do osoby zadáme osobu se kterou děláme zápočet.

 

Vytvoření účetních řádků

Nalezení závazku

Do předpisu zadáme "-".

Do částky zadáme čásku kterou chceme započíst (nikoliv výši závazku).

Najdeme saldokontní případ závazku pro který chceme udělat zápočet.

Saldokontní případ tlačítkem Přiřadit přiřadíme k účetnímu řádku.

 

Nalezení pohledávky

Do druhého řádku, zadáme do předpisu "+".

Do částky zadáme čásku kterou chceme započíst (nikoliv výši pohledávky).

Najdeme saldokontní případ pohledávky pro který chceme udělat zápočet.

Saldokontní případ tlačítkem Přiřadit přiřadíme k účetnímu řádku.

 

Zaúčtování dokladu

Stisknutím tlačítka Účet dole na formuláři, zobrazíme na účetním řádku účty a pohyby.

Jeden řádek (jakýkoliv) označíme jako systémový pohyb.

Doklad zaúčtujeme.

 

Tímto postupem můžeme samozřejmě k jedné pohledávce započíst více závazků nebo naopak.

 

Příklad

Vůči firmě ABC evidujeme závazek ve výši 100.000,- Kč

Současně vůči téže firmě evidujeme pohledávku ve výši 40.000,- Kč.

Provedením zápočtu dosáhneme toho, že se pohledávka vynuluje a závazek se sníží o 40.000,- Kč na hodnotu 60.000,- Kč.

Vytvoříme interní doklad s osobou ABC

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Zápočet pohledávek a závazků

40.000

321 MD přiřazeno k závazku ve výši 100.000,-
+ Zápočet pohledávek a závazků 40.000 311 D přiřazeno k pohledávce ve výši 40.000,-

 

Příklad

Vůči firmě ABC evidujeme závazek ve výši 100.000,- Kč

Současně vůči téže firmě evidujeme pohledávku ve výši 10.000,- Kč a pohledávku ve výši 30.000,- Kč.

Provedením zápočtu dosáhneme toho, že se obě pohledávky vynulují a závazek se sníží o 40.000,- Kč na hodnotu 60.000,- Kč.

 

Vytvoříme interní doklad s osobou ABC

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
- Zápočet pohledávek a závazků

40.000

321 MD přiřazeno k závazku ve výši 100.000,-
+ Zápočet pohledávek a závazků 10.000 311 D přiřazeno k pohledávce ve výši 10.000,-
+ Zápočet pohledávek a závazků 30.000 311 D přiřazeno k pohledávce ve výši 30.000,-

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference