Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

 

GDPR se týká pouze fyzických osob. Proto je důležité vědět, jak se v Delfách pozná fyzická osoba.

Fyzická osoba je ta, která má vyplněno pole příjmení.

 

Metodika GDPR

Pro všechny fyzické osoby je nutno evidovat typy souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Typy souhlasů se dělí na:

  • zákonné důvody (účetní doklady, mzdy..)
  • dobrovolné důvody (zasílání newslettru, uchazeč o zaměstnání...).

 

Nastavení GDPR

Nejdříve je nutno nastavit typy souhlasů a v jednotlivých typech nadefinovat, které údaje můžete evidovat.

Typ souhlasu např. pro účetní doklad bude vyžadovat adresu bydliště, IČ, banku atd.

Typ souhlasu pro zasílání obchodních sdělení zase bude vyžadovat emailovou adresu (nikoliv banku, adresu bydliště..).

Vždy byste měli evidovat pouze ty údaje, které jsou pro danou činnost nezbytné.

 

Typy jednotlivých souhlasů nastavíte v menu Základní nastavení, karta GDPR.

Bližší info naleznete zde.

 

Správa souhlasů

Souhlasy pro jednotlivé fyzické osoby najdete v menu Osoba, karta GDPR.

 

Zákonné důvody

Zákonné důvody lze vytvářet automaticky, protože se při jejich tvorbě čerpá z účetních dat.

Bližší informace najdete v další podkapitole Zákonné důvody.

 

Dobrovolné důvody

Tyto souhlasy se vytváří ručně, vždy na detailu dané osoby.

Je zde možnost zadat i způsob udělení (ústně, emailem, telefonem..)

 

Anonymizace údajů

Pokud Vám vypršel souhlas, je nutné dané údaje smazat (anonymizovat).

Bližší informace najdete v další podkapitole.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference