DPH u nákupu obědů

 

V případě, že stravování zajišťujete pomocí stravenek, tak se Vás DPH netýká, protože nákup ani prodej stravenek nepodléhá DPH (jedná se o ceninu).

 

Jiná situce nastává v okamžiku, kdy zaměstnancům poskytujete obědy (ať již formou dovozu nebo ve vlastní jídelně).

Režim DPH u poskytování obědů je závislý na skutečnosti zda:

  • obědy jsou zaměstnancům prodávány
  • obědy jsou zaměstnancům poskytovány zdarma

 

Obědy jsou zaměstnancům prodávány

V případě že obědy zaměstnancům prodáváte, uskutečňujete standardní zdanitelné plnění.

Při nákupu obědů máte právo na plný odpočet DPH (nezávisle na výši prodejní ceny).

Při prodeji obědů zaměstnancům je nutno z daného prodeje spočítat a odvést DPH.

U zaměstnanců není nutno dodržet obvyklou cenu dle § 36 zákona o DPH (ve výši vynaložených nákladů), takže obědy můžete prodávat třeba za 1 Kč.

 

Obědy jsou zaměstnancům poskytovány zdarma

Obědy poskytované zdarma řeší zákon o DPH, § 14 odst. 4:

Za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se považuje mj.

poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu jeho zaměstnanců pokud byl uplatněn nárok odpočtu DPH.

 

Návazně na to se má u takovéhoto zdanitelného plnění stanovit základ daně podle § 36 odst. 6 písm. b) zákona o DPH,

tedy ve výši celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

V návaznosti na předešlá ustanovení se nabízí dvě možnosti:

  1. Při nákupu obědů si budete nárokovat DPH, při poskytnutí obědů zdarma, musíte DPH zase odvést.
  2. Při nákupu obědů si DPH nárokovat nebudete a obědy poskytnete zdarma bez nutnosti odvodu DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference