Úprava pozemku

 

Častým dotazem bývá, zda provedená terénní úprava pozemku je majetkem který se odepisuje nebo se jedná o běžné náklady.

 

Definice terénní úpravy

Terénní úprava pozemku se definuje v § 3 stavebního zákona:

(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

 

Majetek

O majetek se jedná v případě, že došlo na pozemku k terénním úpravám:

  • odvoz zeminy
  • navezení zeminy
  • srovnání zeminy

V tomto případě se jedná o pořízení majetku (hodnota prací musí být vyšší než 40.000,- Kč).

Dané výdaje se zaúčtují jako pořízení majetku  241211-Parky a zahrady.

Parky a zahrady se zařadí do 5.odpisové skupiny.

 

Běžné náklady

Za předpokladu, že nedošlo současně k terénním úpravám, tak se jedná o běžné náklady daného roku.

Typické provedené práce:

  • zatravnění
  • výsadba stromů
  • výsadba květin
  • zavlažování

Vynaložené náklady se účtují na účet 501.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference