Sleva na sociálním pojištění

 

S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel za stanovený okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání (zkrácených úvazků), zahrnuje se za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu.

Podrobnosti o podmínkách nároku na slevu a způsobu uplatnění slevy naleznete na adrese

Podrobnější informace naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem

 

Kratší pracovní doba

Podmínkou nároku na slevu je, že s výjimkou zaměstnance mladšího 21 let je s ostatními výše uvedenými zaměstnanci sjednána kratší pracovní nebo služební doba (zkrácený úvazek), přičemž rozsah takto sjednané kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (tento rozsah platí obecně, tj. bez zřetele na různé délky týdenní pracovní nebo služební doby u konkrétního zaměstnavatele).

Sjednání zkráceného úvazku se tedy nevyžaduje pouze u zaměstnance mladšího 21 let.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference