Rodičovská dovolená

 

Při narození dítěte může těhotné ženě vznikat nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Na rodičovský příspěvek má nárok každá žena. Nárok je skoro „automaticky“ po narození dítěte.

U rodičovské, na rozdíl od mateřské, není podmínka, být před porodem byla žena nemocensky pojištěna.

 

Rodičovský příspěvek je ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata).

Pokud nebyl nárok na mateřskou a pokud nedoloží příjem před porodem ani jeden z rodičů (stačí jen příjem otce), pak je maximální měsíční rodičovská jen 10 000 Kč (od 1. 7. 2022 se to zvyšuje na 13 000 Kč). Jinak je možné zvolit i vyšší měsíční částku.

 

Délka rodičovské dovolené

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 ZP).

Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně (§ 198 odst. 1 ZP).

 

Vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená se poskytuje na žádost a v rozsahu, o jaký matka požádá, nemusí žádat o rodičovskou dovolenou ihned po skončení mateřské dovolené, ale i kdykoli později (například od 1 roku věku dítěte).

O rodičovskou dovolenou může požádat na dobu například 2 dnů, 1 týdne, 3 měsíců, jednoho roku, do dvou let věku dítěte apod., a to i opakovaně.

 

Rodičovská dovolená se však poskytuje nejpozději do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku.

Záleží tedy jen na zaměstnankyni, na jak dlouhou dobu a kolikrát o rodičovskou dovolenou požádá.

 

Z judikatury lze dovodit, že pokud zaměstnankyně požádá o poskytnutí rodičovské dovolené,  aniž uvedla její délku, je třeba vycházet z toho, že jde o dobu do dosažení tří let věku dítěte ((Rc)13 Co 413/95).

 
Poskytnutí jakéhokoliv dalšího volna po dosažení tohoto věku už závisí na dohodě se zaměstnavatelem (samozřejmě pokud se v mezidobí nenarodí další dítě).
Jedná se pak o tzv. „neplacené volno“.

 

Návrat do práce

V případě, že zaměstnankyně požádá o rodičovskou dovolenou například až do 3 let věku dítěte, zaměstnavatel jí není povinen umožnit dřívější návrat do práce (zejména v případě, že na její místo přijal jiného zaměstnance na dobu určitou), s výjimkou případů uvedených v § 198 odst. 2 až 4 ZP.

 

Žádost o dovolenou

Zákon nestanoví formu žádosti o rodičovskou dovolenou, o rodičovskou dovolenou lze tedy žádat i ústně.

Aby se ale předešlo případným sporům, velice doporučujeme písemnou formu.

 

Práce při rodičovské dovolené

Částka, kterou si lze v půběhu čerpání rodičovské dovolené vydělet, není nijak omezena.

Nedojde tedy ke krácení příspěvku.

Je možnost  uzavřít jak pracovní smlouvu, tak i dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Žádné omezení nejsou, zaměstnankyně může pracovat i u původního zaměstnavatele (kde čerpá rodičovskou dovolenou) na původní proacvní smlouvu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference