Cestovní náklady jednatele

 

Příjmy jednatele společnosti s ručením omezeným jsou příjmy zdaňované podle § 6 odst.1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

 

Díky této skutečnosti jsou jednatelé z daňového hlediska v postavení zaměstnanců.

Jsou jim tedy poskytovány cestovní náhrady ve stejném rozsahu a za podmínek jako jiným zaměstnancům.

 

To se týká i používání soukromého vozidla jednatele.

Pracovní cestou ale není cesta do sídla společnosti (Pokyn Generálního finančního ředitelství D-6 k zákonu o daních z příjmů, bod 32 k § 24 odst. 2 ZDP).

 

Obdobně se postupije i u společníka s.r.o., který není jednatelem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference